preloder
.

Процес

По своята същност в повечето случаи инвестициите, които правят Бизнес ангелите, представляват дялово/ капиталово финансиране. Бизнес ангелът инвестира част от собствените си средства, като решението е индивидуално и срещу това той придобива дял от бизнеса на предприемача.

Освен финансова подкрепа, Бизнес ангелът осигурява и допълнителни предимства за компанията, в която инвестира, като допринася лично със своите професионални умения, ноу-хау, бизнес контакти и имидж с цел реализиране на успех.

Бизнес ангелите осигуряват финансиране в диапазон от 10 000 лв. до 250 000 лв. Суми над 250 000 лв. се инвестират посредством група от Бизнес ангели (Ангелско обединение/синдикат). Целта на тази група от ангели е да могат съвместно да осигурят по-голямо финансиране, да споделят риска и да си сътрудничат за успеха на стартиращата компания. Бизнес ангелите инвестират рисково в стартиращи компании, като търсят възможност за възвръщаемост на инвестициите в портфейла от компании в диапазаона от 3x до 40x (пъти) или възвръщаемост между 20%-35% в зависимост от риска на проекта, за период от 3 до 8 години.

Статистически, при портфолио от десет компании в seed/startup ниво, половината от компаниите не генерират възвръщаемост, а от 3 до 4 компании имат нулева или много малка възвръщаемост. В повечето случаи инвеститорите очакват от 3 до 4 компании да генерират доходност покриваща инвестицията за цялото портфолио, но в действителност само 1 или 2 компании могат да покрият тези очаквания за възвръщаемост.

Бизнес ангелите трябва да инвестират само в компании с очакван растеж на стойността им от 10x, 20x или 100x, за да могат да очакват възвръщаемост на портфолио от компаниите си, в метриките описани по-горе. В тази връзка се препоръчва на стартиращи компании, които не могат да покрият тези очаквания да не кандидатстват за такъв вид финансиране.

Бизнес ангелите могат да излязат от инвестицията си като: продадат своя дял на собственика на компанията, мениджърския екип, фонд за рисков капитал или акциите си при излизане на компанията на фондовата борса.
Целта е, в дадения срок, компанията да се развие с изключително бърз темп, а Бизнес ангелът да излезе от инвестицията, която е направил с печалба.

При всички случаи стартиращите компании, е необходимо да могат да демонстрират потенциал за съществен и бърз растеж, с който да осигурят необходимата възвръщаемост на рисковите инвеститори.

Инвестициите от Бизнес ангели са най-значителния източник на инвестиране в стартиращи компании и компании в начален етап от бизнес цикъла, търсещи капитал за осигуряване на техния ръст.

Основният фокус при Бизнес ангелите, търсещи да инвестират в стартиращи компании, е върху екипа, управляващ бизнеса и самия проект, зад който стои компанията. Капацитетът и опитът на предприемача и мениджърския екип са едни от основните критерии за вземане на решение за инвестиция от страна на Бизнес ангела.

Описание на стъпките от процеса:1. Попълване на реквизитите в платформата Gust. Тази форма е стандартизирана и включва полета, които са адаптирани за анализ и селекция на проектите.

2. Всички релевантни и пълни проекти, попълнени в Gust, се преглеждат от екип на Bulgaria Angels, който по конкретни критерий селектира стартиращи компании, които да бъдат представени пред членовете на асоциацията. Процеса на селекция се извършва всяка последна седмица от месеца. Всички компании, които са селектирани получават обратна връзка от инвестиционния съвет на Bulgaria Angels.

3. Проектите, които са селектирани, се споделят в платформата Gust, като всички членове на Bulgaria Angels имат достъп до тях. Не всички компании, които са селектирани се канят да направят презентация.

4. Презентация на проектите се осъществява на вътрешно събитие определено от Bulgaria Angels. Стартъпите, които се представят, са избрани от екипа на Bulgaria Angels. Времетраенето на презентациите предварително се определя. След презентацията стартъпите ще получат обратна връзка за проектите си.След осъществена презентация, Bulgaria angels консолидира мнението на Бизнес ангелите и информира стартъпите, като организира следваща среща между заинтересованите страни.При липса на интерес от страна на Бизнес ангели от организацията, Bulgaria Angels се опитва да предостави възможност да държи информирани стартъпите за други възможности за финансиране, до които има достъп благодарение на своите партньори. Такава информация може да бъде намерена в секция събития.

5. Българската Асоциация на Бизнес Ангелите е организация с нестопанска цел. Bulgaria Angels не инвестира пряко в стартъпи, нейните членове инвестират в тях.Ако вашият стартъп предизвика интерес от страна на членовете на Bulgaria Angels, ние ще ви помогнем за осъществяването на първата среща с тези инвеститори.