preloder

Бъдете предприемачи!

Предприемачът е човек, който стартира и управлява бизнес, като поема всички рискове и ползи от конкретното бизнес начинание. На предприемача се гледа като на бизнес лидер и генератор на иновативни идеи и нови бизнес процеси. Предприемачите имат ключова роля в икономиката. Те са хората, които притежават качества и умения, поемат инициативата и предлагат нови идеи на пазара, като взимат правилните решения, с които да реализират печалба. Предприемаческата дейност е един от основните двигатели за реализирането на иновации и катализатор на промени в икономиката.

Ако Вие:

➤ Имате иновативна и уникална идея, но нямате достатъчно средства, за да я реализирате
Сте току що стартираща компания, но смятате, че имате голям потенциал за растеж
Имате нужда от финансиране от активни инвеститори и партньори
Имате нужда от партньорство, което ще Ви помогне за мрежа от контакти, развитие на бизнеса и придобиване на ноу-хау
Имате нужда от съвети и насоки за представяне на проекта пред потенциални инвеститори
Търсите подкрепа по време на преговорите

Можете да се свързвате с нас и да изпращате своите проекти по всяко време към "Bulgaria Angels", защото:

"Времето е винаги правилно, когато искаме да направим правилното.“ Мартин Лутър Кинг