preloder

Българската Асоциация на Бизнес Ангелите

Българската Асоциация на Бизнес Ангелите (Bulgaria Angels) е организация, чиято основна функция е осъществяване на контакт и взаимодействие между предприемачи и Бизнес ангели. Предприемачите в този случай са стартиращи компании, търсещи финансиране на своите уникални и иновативни бизнес идеи или компании с установена пазарна ниша, но с голям потенциал за растеж. Бизнес ангелите представляват физически лица, търсещи да инвестират част от своите собствени средства в перспективни бизнес начинания, които имат амбициите да създават, променят и/или подобряват процеси, бизнес модели или цели индустрии, чрез новаторски подходи доставящи решения на потребителски или социални проблеми.

Българската Асоциация на Бизнес Ангелите - Bulgaria Angels е национална организация, представляваща Бизнес ангелите в България. Българската асоциация на бизнес ангелите продължава дейността на Асоциацията на българските бизнес ангели (АББА) с нов облик, енергия, екип от професионалисти и сериозно присъствие в България възобновено през септември 2015 г.

Значителна е ролята на Бизнес ангелите и инвеститорите в ранен етап в Европа за развитието и подкрепата за предприемаческата среда, както и ефекта им върху икономиката. През 2015г. инвестициите от Бизнес ангели е в размер на 6.1 млрд. евро (5.8 млрд. евро през 2014г.).

Това са само част от предпоставките за рестартирането и мотивацията на Bulgaria Angels да установи, представи и развие този модел в България. Ние вярваме, че съчетавайки международните практики и ноу-хау, в областта, със специфичните особености на предприемаческата и бизнес среда в България, не само ще допринесем за значителен икономически ефект за страната, но и в глобален план.

Българската Асоциация на Бизнес Ангелите се ангажира да представлява и обединява всички страни свързани с инвестиционния процес, в който участват Бизнес ангелите, с цел осигуряване на достъпна и структурирана предприемаческа среда в България. Ние сме готови да сътрудничим и партнираме с всички организации, които са част от предприемаческата екосистема в страната с цел установяване на предвидима, устойчива и единна национална стратегия за превръщането на страната във водещ хъб за развитие на иновативни стартиращи компании и привличане на инвестиции от страната и цял свят.

Българската Асоциация на Бизнес Ангелите - Bulgaria Angels ще бъде фокусирана върху имплементирането на най-добрите световни практики в областта на Бизнес ангелската инвестиционна система в България. Едно от основните направления, по които активно ще се работи е подобряване на предприемаческата екосистема. Чрез създаване и активизиране на определен брой бизнес ангелски мрежи, действащи на оперативно ниво в цялата страна, ще се информира и изгради инфраструктура между Бизнес Ангели и предприемачи. Националното покритие на Българската Асоциация на Бизнес Ангелите ще обединява гласът на Бизнес ангелското инвестиционно общество, както в България, така и на световно ниво.


Българската Асоциация на Бизнес Ангелите - Bulgaria Angels си поставя за цел да привлече, обучи и организира атрактивни възможности за потенциални инвестиции в стартиращи компании от български и международни рискови инвеститори.